Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. /Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин есдүгээр зүйлээс/
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017.11.16 /801 ТАНХИМ/

08.30 цагаас

1. "Гэгээ-9” СӨХ-ны нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 128/ШЗ2017/6793 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Батболдын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

2. "Говийн бараа” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Өмнөговь аймгийн Засаг даргад холбогдох, Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 120/ШШ2017/0016 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Ганзориг, Б.Болдбаяр нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

3. Д.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгох тухай” 128/ШЗ2017/6705 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Б.Анхбаярын гомдлоор

Илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Д.Батбаатар

4. С.Мүшелханы нэхэмжлэлтэй, Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Засаг дарга, тус сумын 7 дугаар багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга, тус багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаан даргалагчид холбогдох, Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 62 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд Т.Сарымсах, гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч Я.Сьезд нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

5. "Талын гал” ХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 128/ШШ2017/0607 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа

10.30 цагаас

6. "Шинэ эвлэл орон нутгийн сэтгүүлчдийн холбоо” ТББ, "Алтайбидний шүтээн” ТББ, Ц.Ариунжаргал, Д.Ганболд, н.Пүрэв-Очир нарын нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, тэргүүлэгчид холбогдох, Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн "Хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 276 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгч нарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

7. Б.Ганзоригийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, Баянгол дүүргийн Засаг дарга нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дугаар сарын 14-ний өдрийн 128/ШШ2017/0676 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Болорцэцэгийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

8. Ц.Болдын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Ононгийн нэхэмжлэлтэй, Хил хамгаалах ерөнхий газрын даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 128/ШШ2017/0691 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Ононгийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

9. М.Эрдэнэбаатарын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 128/ШШ2017/0679 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Болортуяагийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

13.30 цагаас

10. Ц.Амартүвшингийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Ж.Оюунсүрэн, Б.Ариунжаргал нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 128/ШШ2017/0672 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

11. "Нуган-Эрин” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн татварын улсын байцаагч Ц.Базарсүрэн, Сүхбаатар дүүргийн татварын улсын байцаагч Б.Эрдэнэцэцэг нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 128/ШШ2017/0599 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

12. "Жи энд Юу голд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 617 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

13. "Алтантошлой” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Орхон аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргад холбогдох, Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 27 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмлэгч Алтантошлой ХХК-ийн захирал Ш.Хандсүрэн, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Сангичимаа, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч М.Ганзориг нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

15.30 цагаас

14. Б.Алтангэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Мөст сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргад холбогдох, Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн "Хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 284 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

15. "Цонбон тоосго” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн "Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгох тухай” 128/ШЗ2017/6951 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

16. Л.Алтангэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 128/ШШ2017/0696 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Ариунтунгалагийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Д.Батбаатар

17. "Юниверсал Ресорсиз” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого хяналтын татварын улсын байцаагч Ш.Хашхүү, П.Отгонсүрэн нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 694 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Амгалангийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

18. "Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээ”, "Хүүхэд хамгааллын үндэсний сүлжээ”, "Хүүхэд залуучуудын хөгжил хамгаалал”, "Бүх нийт боловсролын төлөө иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл”, "Хүүхдийн эрхийн үндэсний төв Монфемнент үндэсний сүлжээ” ТББ-уудын нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Засгийн газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн688 дугааршийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Бумчингийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ц.Дэлгэрмөрөн

 

Тайлбар:
Жагсаалтруу буцах

САЙТЫН ХАНДАЛТ

Facebook