Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. /Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин есдүгээр зүйлээс/
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017.11.14 /801 ТАНХИМ/1

1. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн "Захиргааны шийтгэл оногдуулах тухай” 16 дугаар шийтгэврийг зөрчил гаргагч Д.Түвшинтамирын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

2. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 128/ШЗ2017/6942 дугаар захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч "Луу тав” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Энхбаярын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Лхагвасүрэн

3. Ж.Саранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Төв аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргад холбогдох, Төв Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 123/ШШ2017/0023 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Ш.Алтангадасын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

4. Р.Лхагвадоржийн нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харьяа Хан-Уул дүүргийн бүртгэлийн хэлтэст /хуучнаар/ холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 128/ШШ2017/0650 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Э.Уянгын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

5. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Шүүгчийн захирамжийг хүчингүй болгох тухай” 128/ШЗ2017/6414 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгч "Нэйшнл ураниум ресурсес” ХХК, "Монгол гурван мянга” ХХК, "Моннуклер ГМ” ХХК, "Том зам” ХХК, "Прайм энержи пауэр ресурсиз” ХХК-иудын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

10.30 цагаас

6. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийн зарим хэсгийг хүлээн авахаас татгалзаж, үлдэх хэсэгт нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр хангуулах хугацаа тогтоох тухай” 128/ШЗ2017/06589 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгч бөгөөд нэхэмжлэгч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Бямбасүрэн, С.Эрдэнэбаяр нарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

7. "Бигэр наран” ЗГБХН-ийн нэхэмжлэлтэй, Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргад холбогдох, Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн "Хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 123/ШШ2017/0238 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

8. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 128/ШЗ2017/6874 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч "Түшиг мандал” ХХК-ийн захирлын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

9. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 128/ШЗ2017/6795 дугаар захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч "Бүрэн цутгамал” ХХК-ийн захирлын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

10. "Сигмабетта” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Захиргааны хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 128/ШЗ2017/6807 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Баттулгын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа

13.30 цагаас

11. Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн "Хүсэлт шийдвэрлэх тухай” 251 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгч Б.Лхамсүрэнгийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа

12. Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 109/ШЗ2017/0307 дугаар захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч С.Эрдэнэбатын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Лхагвасүрэн

13. Д.Бадамын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн татварын газрын дарга, Татварын ерөнхий газрын даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Гуравдагч этгээдээр татан оролцуулах тухай хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 128/ШЗ2017/6906 дугаар захирамжийг хүсэлт гаргагч Г.Сүрэнтамжидын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

14. Б.Алтанцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Гадаад харилцааны яаманд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийн нэмэгдүүлсэн шаардлагын зарим хэсгийг нь хүлээн авч, үлдсэн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 6798 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Насанжаргалын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

15. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 128/ШЗ2017/6923 дугаар захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч "Хос хайргат” ХХК-ийн захирал Л.Хос-Эрдэнийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

15.30 цагаас

16. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 128/ШЗ2017/7040 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч Б.Батдэлгэрийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

17. "Хүчит шонхор” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай” 128/ШЗ2017/6703 дугаар захирамжийг гуравдагч этгээд Э.Ганболдын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

18. Ч.Нэргүйн нэхэмжлэлтэй, Авилгатай тэмцэх газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн "Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгох тухай” 6635 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Энхжаргалын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

19. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 7001 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч "Өсөх таван эрдэнэ” ХХК-ийн төлөөлөгч С.Шийпэлийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

20. Ж.Амгалан, Ш.Энхжин, А.Эрдэнэбилэг нарын нэхэмжлэлтэй, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд холбогдох захиргааны хэргийг анхан шатны журмаар

Даргалагч: Шүүгч Ц.Цогт

Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ц.Дэлгэрмөрөн

Тайлбар:
Жагсаалтруу буцах

САЙТЫН ХАНДАЛТ

Facebook