Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. /Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин есдүгээр зүйлээс/
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017.11.09 /801 ТАНХИМ/

 


08.30 цагаас

1. Г.Соёлмаагийн нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Манхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Ховд аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлд холбогдох, Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн "Хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 319 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг нарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

2. С.Мүшелханы нэхэмжлэлтэй, Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Засаг дарга, тус сумын 7 дугаар багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга, тус багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаан даргалагчид холбогдох, Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 62 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд Т.Сарымсах, гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч Я.Сьезд нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

3. "Гэрэлт фокус” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисст холбогдох Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 19 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд Голдэн сэркл ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э.Нарангаравын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

4. Д.Чойжилсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Завхан аймгийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 59 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Энхжаргалын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

5. Н.Болормаагийн нэхэмжлэлтэй, Монголын Үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн 128/ШШ2017/0603 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа

10.30 цагаас

6. "ЦМС” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагчид холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Шинжээч томилж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай” 128/ШЗ2017/6436 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

7. Р.Ариунтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг дарга болон тус сумын Согоот багийн иргэдийн Нийтийн Хуралд холбогдох, Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 20 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд Р.Мөнхбаатарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

8. "Жамп” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 128/ШШ2017/492 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

9. Монгол банкны нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмчийн газар /хуучнаар/, Монгол Улсын Шадар сайдад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 128/ШШ2017/487 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд болон гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч нарын гаргасан давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

13.30 цагаас

10. Д.Цэвээнсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргад холбогдох, Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн 28 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

11. "ДДЭШ ТВ” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн "Хүсэлт шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 6356 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч, гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа

12. "Талын гал” ХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 128/ШШ2017/0607 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа

13. З.Батбаярын нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газрын Тэргүүн дэд даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 128/ШЗ2017/0618 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгч Б.Баасанцогт, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Эрдэнэбулган нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

14. С.Баянмөнхийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт холбогдох, Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 31 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

15.30 цагаас

15. Х.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргад холбогдох, Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 33 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

16. О.Лхагвадоржийн нэхэмжлэлтэй, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 680 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

17. Ө.Намхайдагвын нэхэмжлэлтэй, Төв аймгийн Засаг дарга болон Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргад холбогдох, Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 123/ШШ2017/0020 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

18. Х.Бат-Аюуш, Д.Цагаанцоож нарын нэхэмжлэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хорооны иргэдийн Нийтийн хуралд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн 128/ШШ2017/0611 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд Д.Отгонбурамын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

 

 

 


Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ц.Дэлгэрмөрөн

 

 

 


Тайлбар:
Жагсаалтруу буцах

САЙТЫН ХАНДАЛТ

Facebook