Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. /Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин есдүгээр зүйлээс/
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017.06.21 /201 ТАНХИМ/

08.30 цагаас

1. "Монголиан катеринг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Үндэсний аудитын газрын аудитор Ш.Ичинхорлоод холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн "Хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 128/ШЗ2017/3553 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Жанчивын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Лхагвасүрэн

2. "Оюу толгой” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын улсын байцаагч нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн "Хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 3661 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

3. Ч.Нэргүйн нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Засаг даргад холбогдох, Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Хүсэлтийг хангахаас татгалзах тухай” 172 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

4. М.Гэрэлмаагийн нэхэмжлэлтэй, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 128/ШШ2017/0348 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

5. Д.Чилхаажавын нэхэмжлэлтэй, нийслэлийн Засаг дарга, Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 237 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Лхагвасүрэн

10.30 цагаас

6. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 128/ШЗ2017/3689 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч Б.Бат-Эрдэнэ, А.Алтанцэцэг, нэхэмжлэл гаргагч Б.Долгорсүрэнг төлөөлж Б.Бат-Эрдэнэ нарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Лхагвасүрэн

7. Ж.Батсуурийн нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Ерөнхий сайдад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 128/ШШ2017/0219 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Ц.Эрдэнэчулууны давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Лхагвасүрэн

8. М.Отгонбаярын нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 213 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

9. "Мастер нэт” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 128/ШШ2017/0294 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

10. Ж.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Увс аймгийн Засаг даргад холбогдох, Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 32 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

13.30 цагаас

11. "Сэрүүлэг констракшн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга, Барилга хот байгуулалтын яамны Барилгын чанар, аюулгүй ажиллагааны бодлогын газрын даргад тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн "Хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 128/ШЗ2017/3539 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Ө.Эрдэнэ-Очирын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

12. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 3701 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч "Мондулаан трейд” ХХК-ийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

13. Ө.Гүлжазирагийн нэхэмжлэлтэй, Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга, аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нарт холбогдох, Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 110/ШШ2017/0025 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

14. Ц.Болдмаагийн нэхэмжлэлтэй, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 128/ШШ2017/0267 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч Ц.Болдмаа, хариуцагч Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баярсайхан нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Лхагвасүрэн

15.30 цагаас

15. "ЦУБУ трейд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Батлан хамгаалах яамны Тендерийн үнэлгээний хороонд тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 128/ШЗ2017/3781 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

16. Ц.Урсгалын нэхэмжлэлтэй, Баянгол дүүргийн Засаг дарга болон Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлын даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 128/ШШ2017/0333 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлын даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

17. Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн "Шүүгч С.Оюунгэрэл, Ч.Алтанцэцэг, Б.Зориг нарт холбогдох маргааны тухай” 28 дугаар тогтоолтой, Б.Есөнбаярын гомдолтой, шүүгч С.Оюунгэрэл, Ч.Алтанцэцэг, Б.Зориг нарт холбогдох маргааныг гомдол гаргагч Б.Есөнбаярын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

18. Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн "Гишүүний шийдвэрийг хянасан тухай” 30 дугаар тогтоолтой, Д.Цогбадрахын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Цогзолмаагийн гомдолтой, шүүгч Б.Цолмонгэрэл, Д.Алтанжигүүр, Б.Мөнхжаргал нарт холбогдох маргааныг гомдол гаргагч Д.Цогзолмаагийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ц.Дэлгэрмөрөн


Тайлбар:
Жагсаалтруу буцах

САЙТЫН ХАНДАЛТ

Facebook